საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა’’, წარმოადგენს ა(ა)იპ ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტისა და ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ერთობლივ გამოცემას, სადაც ქვეყნდება ქართველი და უცხოელი ავტორების სამეცნიერო სტატიები ინოვაციური ეკონომიკისა და მართვის თემატიკის აქტუალურ საკითხებზე.
ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა’’ - ს პირველი ნომერი გამოიცემა 2016 წლის მაისში. ჟურნალს მინიჭებული აქვს საერთაშორისო გრიფი (ISSN) და სერიულ გამოცემათა საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი.
ჟურნალს ჰყავს სარედაქციო კოლეგია, რომელიც შექმნილია ეკონომიკისა და მართვის დარგში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისა და პრაქტიკოსი სპეციალისტებისაგან, რომლებიც ფლობენ უმაღლეს პრაქტიკულ და თეორიულ კვალიფიკაციას და არიან აღარებული კომპეტენციის მქონე სპეციალისტები: მეცნიერებათა დოქტორები, აკადემიური დოქტორები, სხვადასხვა ეროვნული და დარგობრივი აკადემიების წევრები, პროფესორები.

ჩვენი გვერდი facebook - ზე

პარტნიორები

reg logo

ukr logo

bnt l

ASMIBA logo

001

 

esu

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 addr icon  ქ.ბათუმი. ანგისის ქუჩა N15
 email icon  
 phone icon  +995 593 72 21 15