15.01.2016

2016 წლის 15 იანვარს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში ხელი მოეწერა უნივერსიტიტსა და ა(ა)იპ ,,ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტს“ (ეკერ) შორის გაფორმებულ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. მემორანდუმი ითვალისწინებს ბნსუ-სა და ეკერ-ს თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით, მხარეთა მონაწილეობას დაწესებულებათა სამეცნიერო ღონისძიებებში, ერთობლივი პროგრამების განხორციელებას, ეკერ-ის მიერ განხორციელებულ პროექტებში ბნსუ-ს სტუდენტთა ჩართულობას. 


მემორანდუმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტია ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტისა“ და ,,ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის“ შეთანხმება ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალის დაფუძნებაზე. ბნსუ-ს ერთ-ერთი ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს ტრანსპორტისა და ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო კვლევების გააქტიურება. სწორედ ამ მიზნით იგეგმება ერთობლივი სამეცნიერო გამოცემის შექმნა. ,,ეკონომიკური კვლევების ეროვნულ ინსტიტუტთან“ თანამშრომლობა კიდევ ერთი წინ გადაგმული ნაბიჯია ბნსუ-ს, როგოც ახალი ტიპის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების ფორმირების საქმეში.

1250769812929463607159481046493504313597668n
125409991292945380716046647316705422039297n
1255252512929455840493594178681865846965071n
1257366912929463340492847538808751051537298n
1257367612929464140492763915729929410188313n

DEAR TEACHERS AND STUDENT

preWe would like to introduce new educational platform -Preply.com, which was created for students and teachers. In order to participate in this educational project you can register on the website http://preply.com/en

The registration is free of charge for all students and teachers!

Preply has been active since 2012 and during that time we have acquired more than 10 000 registrations by teachers (including native speakers from Great Britain, USA and Australia) as well as 10 000 students. There are 12 foreign languages available now and the range is still growing.

Students that have registered are able to find a suitable tutor.

In order to participate in this project you need to make only one step - create a profile at Preply.com. It's free of charge!

If you have any questions or problems feel free to contact us at

ჩვენი გვერდი facebook - ზე

პარტნიორები

reg logo

ukr logo

bnt l

ASMIBA logo

001

 

esu

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 addr icon  ქ.ბათუმი. ანგისის ქუჩა N15
 email icon  
 phone icon  +995 593 72 21 15